Cơ bản: Sử dụng đồng hồ VOM

1) Giới thiệu về đồng hồ vạn năng ( VOM)


Đồng hồ vạn năng ( VOM ) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ thuật viên điện tử nào, đồng hồ vạn năng có 4 chức năng chính là Đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện.
Đồng hồ vạn năng VOM có 4 chức năng chính đó là là:
 • Đo điện trở
 • Đo điện áp DC
 • Đo điện áp AC
 • Đo dòng điện
Khi sử dụng đồng hồ VOM bạn có thể dễ dàng sử dụng đo nhanh, kiểm tra nhanh với nhiều loại linh kiện khác nhau, cho phép thấy sự phóng nạp của tụ điện. Tuy nhiên với đồng hồ VOM này sẽ hạn chế về độ chính xác cho phép và có trở kháng thấp rơi vào khoảng 20K/Vol. Vì vậy mà khi đo vào các mạch cho dòng thấp chúng sẽ bị sụt áp.

2.  Hướng dẫn đo điện áp xoay chiều.
 Sử dụng đồng hồ vạn năng đo áp AC

Khi đo điện áp xoay chiều ta chuyển thang đo về các thang AC, để thang AC cao hơn điện áp cần đo một nấc, Ví dụ nếu đo điện áp AC 220V ta để thang AC 250v, nếu ta để thang thấp hơn điện áp cần đo thì đồng hồ báo kịch kim, nếu để thanh quá cao thì kim báo thiếu chính xác.
Để nhầm thang đo điện trở, đo vào nguồn AC => sẽ hỏng các điện trở trong đồng hồ
*    Nếu để thang đo áp DC mà đo vào nguồn AC thì kim đồng hồ không báo , nhưng đồng hồ không ảnh hưởng.
 Để thang DC đo áp AC đồng hồ không lên kim tuy nhiên đồng hồ không hỏng
3.  Hướng dẫn đo điện áp một chiều DC bằng đồng hồ vạn năng.


Khi đo điện áp một chiều DC, ta nhớ chuyển thang đo về thang DC, khi đo ta đặt que đỏ vào cực dương (+) nguồn, que đen vào cực âm (-) nguồn, để thang đo cao hơn điện áp cần đo một nấc. Ví dụ nếu đo áp DC 110V ta để thang DC 250V, trường hợp để thang đo thấp hơn điện áp cần đo => kim báo kịch kim, trường hợp để thang quá cao => kim báo thiếu chính xác. 

Nếu ta để sai thang đo, đo áp một chiều nhưng ta để đồng hồ thang xoay chiều thì đồng hồ sẽ báo sai, thông thường giá trị báo sai cao gấp 2 lần giá trị thực của điện áp DC, tuy nhiên đồng hồ cũng không bị hỏng .


Để sai thang đo khi đo điện áp một chiều => báo sai giá trị.
*  Trường hợp để nhầm thang đo
Chú ý -chú ý : Tuyệt đối không để nhầm đồng hồ vào thang đo dòng điện hoặc thang đo điện trở khi ta đo điện áp một chiều (DC) , nếu nhầm đồng hồ sẽ bị hỏng ngay !!


Trường hợp để nhầm thang đo dòng điện khi đo điện áp DC => đồng hồ sẽ bị hỏng !

Trường hợp để nhầm thang đo điện trở khi đo điện áp DC => đồng hồ sẽ bị hỏng các điện trở bên trong!
4.  Hướng dẫn đo điện trở và trở kháng.
Với thang đo điện trở của đồng hồ vạn năng ta có thể đo được rất nhiều thứ.
 • Đo kiểm tra giá trị của điện trở
 • Đo kiểm tra sự thông mạch của một đoạn dây dẫn
 • Đo kiểm tra sự thông mạch của một đoạn mạch in
 • Đo kiểm tra các cuộn dây biến áp có thông mạch không
 • Đo kiểm tra sự phóng nạp của tụ điện
 • Đo kiểm tra xem tụ có bị dò, bị chập không.
 • Đo kiểm tra trở kháng của một mạch điện *Đo kiểm tra đi ốt và bóng bán dẫn
Để sử dụng được các thang đo này đồng hồ phải được lắp 2 Pin tiểu 1,5V bên trong, để xử dụng các thang đo 1Kohm hoặc 10Kohm ta phải lắp Pin 9V.

Để đo tri số điện trở ta thực hiện theo các bước sau :
 • Bước 1 : Để thang đồng hồ về các thang đo trở, nếu điện trở nhỏ thì để thang x1 ohm hoặc x10 ohm, nếu điện trở lớn thì để thang xlKohm hoặc 10Kohm. => sau đó chập hai que đo và chỉnh triết áo để kim đồng hồ báo vị trí 0 ohm.
 • Bước 2 : Chuẩn bị đo .
 • Bước 3 : Đặt que đo vào hai đầu điện trở, đọc trị số trên thang đo , Giá trị đo được = chỉ số thang đo X thang đo Ví dụ : nếu để thang x 100 ohm và chỉ số báo là 27 thì giá trị là = 100 x 27 = 2700 ohm = 2,7 K ohm
 • Bước 4 : Nếu ta để thang đo quá cao thì kim chỉ lên một chút , như vậy đọc trị số sẽ không chính xác.
 • Bước 5 : Nếu ta để thang đo quá thấp , kim lên quá nhiều, và đọc trị số cũng không chính xác.
 • Khi đo điện trở ta chọn thang đo sao cho kim báo gần vị trí giữa vạch chỉ số sẽ cho độ chính xác cao nhất.
5.  Hướng dẫn đo dòng điện bằng đồng hồ vạn năng.
Cách 1 : Dùng thang đo dòng
Để đo dòng điện bằng đồng hồ vạn năng, ta đo đồng hồ nối tiếp với tải tiêu thụ và chú ý là chỉđo được dòng điện nhỏ hơn giá trị của thang đo cho phép, ta thực hiện theo các bước sau
 • Bước 1 : Đặt đồng hồ vào thang đo dòng cao nhất . 
 • Bước 2: Đặt que đồng hồ nối tiếp với tải, que đỏ về chiều dương, que đen về chiều âm . 
  • Nếu kim lên thấp quá thì giảm thang đo
  •  Nếu kim lên kịch kim thì tăng thang đo, nếu thang đo đã để thang cao nhất thì đồng hồ không đo được dòng điện này.
  • Chỉ số kim báo sẽ cho ta biết giá trị dòng điện .
 • Cách 2 : Dùng thang đo áp DC
Ta có thể đo dòng điện qua tải bằng cách đo sụt áp trên điện trở hạn dòng mắc nối với tải, điện áp đo được chia cho giá trị trở hạn dòng sẽ cho biết giá trị dòng điện, phương pháp này có thể đo được các dòng điện lớn hơn khả năng cho phép của đồng hồ và đồng hồ cũng an toàn hơn.
Cách đọc trị số dòng điện và điện áp khi đo như thế nào ?

*   Đọc giá trị điện áp AC và DC

Khi đo điện áp DC thì ta đọc giá trị trên vạch chỉ số DCV.A
 • Nếu ta để thang đo 250V thì ta đọc trên vạch có giá trị cao nhất là 250, tương tựđể thang 10V thì đọc trên vạch có giá trị cao nhất là 10. trường hợp để thang 1000V nhưng không có vạch nào ghi cho giá trị 1000 thì đọc trên vạch giá trị Max = 10, giá trị đo được nhân với 100 lần
 • Khi đo điện áp AC thì đọc giá trị cũng tương tự. đọc trên vạch AC.10V, nếu đo ở thang có giá trị khác thì ta tính theo tỷ lệ. Ví dụ nếu để thang 250V thì mỗi chỉ số của vạch 10 số tương đương với 25V.
 • Khi đo dòng điện thì đọc giá trị tương tựđọc giá trị khi đo điện áp .

6. Giới thiệu về đồng hồ số DIGITAL

Đồng hồ số Digital có một sốưu điểm so với đồng hồ cơ khí, đó là độ chính xác cao hơn, trở kháng của đồng hồ cao hơn do đó không gây sụt áp khi đo vào dòng điện yếu, đo được tần sốđiện xoay chiều, tuy nhiên đồng hồ này có một số nhược điểm là chạy bằng mạch điện tử lên hay hỏng, khó nhìn kết quả trong trường hợp cần đo nhanh, không đo được độ phóng nạp của tụ.
Đồng hồ vạn năng số Digital 
Hướng dẫn sử dụng :
*   Đo điện áp một chiều ( hoặc xoay chiều ) 


Đặt đồng hồ vào thang đo điện áp DC hoặc AC «Để que đỏ đồng hồ vào lỗ cắm " VQ mA" que đen vào lỗ cắm "COM"
 • Bấm nút DC/AC để chọn thang đo là DC nếu đo áp một chiều hoặc AC nếu đo áp xoay chiều.
 • Xoay chuyển mạch về vị trí "V" hãy để thang đo cao nhất nếu chưa biết rõ điện áp, nếu giá trị báo dạng thập phân thì ta giảm thang đo sau.
 • Đặt thang đo vào điện áp cần đo và đọc giá trị trên màn hình LCD của đồng hồ.
 • Nếu đặt ngược que đo(với điện một chiều) đồng hồ sẽ báo giá trị âm (-)
*  Đo dòng điện DC (AC)
 • Chuyển que đổ đồng hồ về thang mA nếu đo dòng nhỏ, hoặc 20A nếu đo dòng lớn.
 • Xoay chuyển mạch về vị trí "A" «Bấm nút DC/AC để chọn đo dòng một chiều DC hay xoay chiều AC «Đặt que đo nối tiếp với mạch cần đo «Đọc giá trị hiển thị trên màn hình.
 • Trả lại vị trí dây cắm như khi đo điện áp .
*  Đo điện trở
 • Xoay chuyển mạch về vị trí đo " Q ", nếu chưa biết giá trị điện trở thì chọn thang đo cao nhất , nếu kết quả là số thập phân thì ta giảm xuống.
 • Đặt que đo vào hai đầu điện trở.
 • Đọc giá trị trên màn hình.
 • Chức năng đo điện trở còn có thể đo sự thông mạch, giả sử đo một đoạn dây dẫn bằng thang đo trở, nếu thông mạch thì đồng hồ phát ra tiến kêu
*   Đo tần số
 • Xoay chuyển mạch về vị trí "FREQ" hoặc " Hz" 
 • Để thang đo như khi đo điện áp . 
 • Đặt que đo vào các điểm cần đo 
 • Đọc trị số trên màn hình.
*   Đo Logic
 • Đo Logic là đo vào các mạch số ( Digital) hoặc đo các chân lện của vi xử lý, đo Logic thực chất là đo trạng thái có điện - Ký hiệu "1" hay không có điện "0", cách đo như sau:
  • Xoay chuyển mạch về vị trí "LOGIC"
  • Đặt que đỏ vào vị trí cần đo que đen vào mass
  • Màn hình chỉ "▲" là báo mức logic ở mức cao, chỉ "▼" là báo logic ở mức thấp
*   Đo các chức năng khác
 • Đồng hồ vạn năng số Digital còn một số chức năng đo khác như: Đo đi ốt, Đo tụ điện, Đo Transistor nhưng nếu ta đo các linh kiện trên, ta lên dùng đồng hồ cơ khí sẽ cho kết quả tốt hơn và đo nhanh hơn.
Nguồn: Sưu tầm và biên soạn

Đăng nhận xét

[facebook]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget