[Share] Bộ thư viện Altium 2020 của MT-Tech - Altium 2020 Library.

Hôm nay MT-Tech xin chia sẻ bộ thư viện phong phú vời rất nhiều linh kiện mà MT-Tech đã thực hiện, tổng hợp được với đầy đủ thư viện 3D.
Hy vọng với bộ thư viện này sẽ giúp đươc các bạn phần nào đó. Nếu trong quá trình sử dụng các bạn thấy có lỗi gì hãy báo cho MT-Tech để chỉnh sửa nhé.
Các thư viện mới sẽ được MT-Tech tiếp tục chia sẻ và update vào bản sau.

Với bộ thư viện Altium này, hi vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc thiết kế mạch điện. Sau khi tải Thư viện Altium về, các bạn Import thư viện vào phần mềm bằng cách:
  • Click chuột vào Components
  • Cửa sổ Available Libraries hiện ra ấn sang thẻ Installed rồi ấn install
  • Chọn đường dẫn đến thư viện TechMT.VN_Lib_Project v2.PcbLib và ấn OK.


Các linh kiện có trong V2 (739 linh kiện với hơn 3000 FOOTPRINT):

Library Component Count : 739
Name                Description
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12N120              Insulated Gate Bipolar Transistor
20N120              Insulated Gate Bipolar Transistor
24-AA-FC512-SOIC-TSSOP-8512K bits I2C™ Serial EEPROM, 1.7 to 5.5 V, 400 kHz, -40 to 85 degC, 8-pin SOIC (SN8), Tube
24Cxx               Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
25LC256             256K SPI Bus Serial EEPROM
25N120              Insulated Gate Bipolar Transistor
27C16               16Kbit EFROM
27C64               64K EFROM
2N222               NPN 600mW, ECB
2N2955
2N3055
2N3906              PNP 600mW, ECB
2N7002              N-channel Enhancement Mode Field-effect Transistor
2N904               NPN 600mW, ECB
2SA1015             PNP 600mW, ECB
2SA1943             Transistor Power Supply
2SB688              Transistor Power Supply
2SC1815             NPN 600mW, ECB
2SC5200             Transistor Power Supply
2SEG HC595          IC Driver: 74HC595. Led0.5''. Size 25 x 38mm
30N60               Insulated Gate Bipolar Transistor
4000                DUAL 3-INPUT NOR GATE PULSE INVERTER
4001                Quad 2-INPUT NOR GATE
4002                Dual 4-INPUT NOR GATE
4011                Quad 2-INPUT Nand G
4013                Dual D-Type Flip-Flop
4017                Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs
4020                14-BIT BINARY COUNTER
4029                BINARY/DECADE UP/DOWN COUNTER
4040                ASYNCHRONOUS 12-BIT BINARY COUNTERS
4047
4051                
4052                Dual 4-channel analogue  multiplexer/demultiplexer
4053                Dual 4-channel analogue  multiplexer/demultiplexer
4066                Quad Analog Switch
4069                HEX INVERTER
4093                Quad 2-INPUT NAND SCHMITT TRIGGER
4094                8-Stage Shift-AND-Store Bus Register
40N60               Insulated Gate Bipolar Transistor
4558
4N35                Opto
62C256              32K x 8 LOW POWER CMOS STATIC RAM
7400                Quad 2-Input NAND Gate
7402                Quad 2-Input NOR Gate
7404                Hex Inverter
7408                Quad 2-Input AND Gate
74123               Dual Retriggerable One-Shot with Clear and Complementary Outputs
74132               Quad 2-Input NAND Gate Trigger smitch
74138               3 -to- 8 Decoder - Out Low
7414                IC, M74HC04M, Hex Inverter, SO-14
74147               10-Line to 4-Line Priority Encoder
74148N              8-Line-to-3-Line Priority Encoder
74151               8-Input Multiplexer
74157               Quad 2-Input Multiplexer
74161               Synchronous 4-Bit Counter
74164               8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Register
74165               8-Bit Parallel In/Serial Out Shift Register
74190               Synchronous 4-Bit Up/Down Counter with Mode Control
74193               Synchronous 4-Bit Up/Down Counter
74194               4-Bit Bidirectional Universal Shift Register
741G66              5V Single Bilateral Switch, TTL Enabled
741G66G             5V Single Bilateral Switch
7421                Dual 4-Input AND Gates
74238               3 -to- 8 Decoder - Out High
74240               74240
74244
74245               Octal bus tranceiver; 3-state
74247               
7432                Quad 2-Input OR Gate
743384              74CB3T3384 LEVEL SHIFTING BUFFER
74373               OCTAL TRANSPARENT LCH
74374               OCTAL  D-TYPE EDGE-TRIGGERED FF 3SO
74390               DUAL 4-BIT AND BIN CNT
74393               DUAL 4-BIT AND BIN CNT
744051              Analog Multiplexer/Demultiplexer
7447                BCD to 7-Segment Decoder/Driver
74540               OCTAL BUF AND LINE DRV 3SO
74541               OCTAL BUF AND LINE DRV 3SO
74573               Octal D-Type Latch with 3-State Output Non-Inverting
74574               OCTAL D-TYPE EDGE-TRIGGERED FF 3SO
74590A              8-BIT BIN CNT WITH OUTPUT REGISTERS
74594               8-BIT SFT REG WIRTH OUTPUT LCH
74595               8 Bit Serial input - Parallel Output
74688               8-BIT IDENTITY COMPARATOR
7473                Dual J-K Flip-Flop
7474                Dual D Flip-Flop
7476                Dual J-K Flip-Flop
7485                4-Bit Magnitude Comparator
7486                Quad 2-Input XOR Gate
7490                4-Bit Decade Counter
7493                Decade and Binary Counter
74HC7014            IC, Hex Schmitttrigger Buffer, SO-14
74V16244            
82C53               Generator program
82C55A              CMOS Programmable  Peripheral Interface
A3953SB             Full-Bridge PWM Motor Driver
A8902CLBA           3-Phase Brushless DC Motor Controller/Driver with Back-EMF Sensing
AD532SD             Internally Trimmed IC Multiplier
AD5541              16 BIT D/A CONVERTOR
AD620AN             Low-Cost, Low-Power Instrumentation Amplifier
AD7819              8 bit A/D  Converter
AD8055              OPAMP
ADC0804             8-Bit A/D Converter (01-05)
ADC0809CCN          8-bit Microprocessor Compatible A/D Converters With 8-Channel Multiplexer
ADC0832CCN          Dual 8-Bit Serial I/O A/D Converters
ADE7753             Single-Phase Multifunction Metering IC with di/dt Sensor Interface
ADNS 2051           MOUSE
AN7522
APM4953             Dual P-Channel Enhancement Mode MOSFET
AT49F010            AT49F010
AT89C2051           AT89C2051, 4k Flash Memory , 20 Pin
AT89S52             AT89S52, 8k Byte Flash Memory , 40 Pin
AT89S52-24AU        Atmel 8 Bit Micro 4.0-5.5V 24MHz -40 to +80 Deg C 44TQFP (44A) Package GREEN OPTION
AT90S8515-4PC       8-Bit AVR Microcontroller with 8K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
AT90S8535           8-Bit AVR Microcontroller with 8K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
AT91SAM7S512        
ATmega1280-AU       8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 128KB Flash, 4KB EEPROM, 8KB SRAM, 86 GPIO pins, 100-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega1280-CU       8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 128KB Flash, 4KB EEPROM, 8KB SRAM, 86 GPIO pins, 100-pin CBGA, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega1281V-AU      8-bit AVR Microcontroller, 1.8-5.5V, 128KB Flash, 4KB EEPROM, 8KB SRAM, 54 GPIO pins, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega1284-AU       8-bit AVR Microcontroller, 128KB Flash, 4KB EEPROM, 16KB SRAM, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega1284-PU       8-bit AVR Microcontroller, 128KB Flash, 4KB EEPROM, 16KB SRAM, 40-pin PDIP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega128A          8-Bit AVR Microcontroller with 128K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
ATmega162-AU        8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega162-PU        8-Bit AVR Microcontroller with 16K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
ATmega164A-AU       8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega164A-PU       8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 40-pin PDIP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega165-AU        8-bit AVR Microcontroller, 1.8-5.5V, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega168A-AU       8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 32-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega168A-PU       8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 28-pin PDIP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega169A-AU       8-bit AVR Microcontroller, 1.8-5.5V, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega16A-AU        8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega16A-PU        8-Bit AVR Microcontroller with 16K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
ATmega16PA-MMH      8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 28-pin VQFN, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega16U2-AU       IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32TQFP
ATmega16U4-AU       8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 16KB Flash, 1.25KB EEPROM, 512 Bytes SRAM, USB Controller, 44-pin QFN, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega2560-AU       8-bit AVR Microcontroller, 4.5-5.5V, 256KB Flash, 4KB EEPROM, 8KB SRAM, 86 GPIO pins, 100-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega2560-CU       8-bit AVR Microcontroller, 4.5-5.5V, 256KB Flash, 4KB EEPROM, 8KB SRAM, 86 GPIO pins, 100-pin CBGA, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega2561-AU       8-bit AVR Microcontroller, 1.8-5.5V, 256KB Flash, 4KB EEPROM, 8KB SRAM, 54 GPIO pins, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega324A-AU       8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega324A-CU       8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 49-pin VFBGA, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega324A-MCH      8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 44-pin DRQFN, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega324A-PU       8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 40-pin PDIP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega325-AU        8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega3250-AU       8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 100-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega328-AU        8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 32-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega328-PU        8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 28-pin PDIP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega329-AU        8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega3290-AU       8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 2KB SRAM, 100-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega32A-AU        8/16-bit AVR XMEGA A4 Microcontroller, 1.6-3.6V, 32KB + 4KB Flash, 1KB EEPROM, 4KB SRAM, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega32A-PU        8-Bit AVR Microcontroller with 32K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
ATmega32U2-AU       8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 32KB Flash, 1KB EEPROM, 1KB SRAM, 32-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega32U4-AU       8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 32KB Flash, 2.5KB EEPROM, 1KB SRAM, USB Controller, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega48A-AU        8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 256 Bytes EEPROM, 512 Bytes SRAM, 32-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega48A-MMH       8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 256 Bytes EEPROM, 512 Bytes SRAM, 28-pin VQFN, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega48A-PU        8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 256 Bytes EEPROM, 512 Bytes SRAM, 28-pin PDIP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega640-AU        8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 64KB Flash, 4KB EEPROM, 8KB SRAM, 86 GPIO pins, 100-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega640-CU        8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 64KB Flash, 4KB EEPROM, 8KB SRAM, 86 GPIO pins, 100-pin CBGA, Industrial Grade (-40°C to 85°C), Pb-Free
ATmega644A-AU       8-bit AVR Microcontroller, 64KB Flash, 2KB EEPROM, 4KB SRAM, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega644A-PU       8-bit AVR Microcontroller, 64KB Flash, 2KB EEPROM, 4KB SRAM, 40-pin PDIP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega645-AU        8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 64KB Flash, 2KB EEPROM, 4KB SRAM, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega6450-AU       8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 64KB Flash, 2KB EEPROM, 4KB SRAM, 100-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega649-AU        8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 64KB Flash, 2KB EEPROM, 4KB SRAM, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega64A-AU        8-bit AVR Microcontroller, 64KB Flash, 2KB EEPROM, 4KB SRAM, 64-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega8515-AU       8-bit AVR Microcontroller, 8KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 512 Bytes SRAM, 4.5-5.5V, 44-pin TQFP, Commercial Grade (0°C to 70°C)
ATmega8535-AU       8-bit AVR Microcontroller, 8KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 512 Bytes SRAM, 4.4-5.5V, 44-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega8535-PU       8-Bit AVR Microcontroller with 8K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
ATmega88A-AU        8-bit AVR Microcontroller, 8KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 32-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega88A-MMH       8-bit AVR Microcontroller, 8KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 28-pin VQFN, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega88A-PU        8-bit AVR Microcontroller, 8KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 1KB SRAM, 28-pin PDIP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATmega8A-AU         8-Bit AVR Microcontroller with 8K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
ATmega8A-PU         8-Bit AVR Microcontroller with 8K Bytes of In-System Programmable Flash Memory
ATmega8U2-AU        8-bit AVR Microcontroller, 2.7-5.5V, 8KB Flash, 512 Bytes EEPROM, 512 Bytes SRAM, 32-pin TQFP, Industrial Grade (-40°C to 85°C)
ATtiny15L-1PC       8-Bit AVR Microcontroller with 1K Byte of Flash Memory
ATtiny15L-1SC       8-Bit AVR Microcontroller with 1K Byte of Flash Memory
Arduino Mega2560    Arduino MEGA2560
Arduino Nano        Arduino NANO
Arduino Uno R3      Arduino UNO R3
Arduino mega 2560   Arduino Mega Digital I/O: 54, Kích thu?c: 101.52 x 53.3 mm
BF485PN             NPN/PNP High Voltage Transistor
BMP180              
BT137               Triacs - 8A
BTA12-600           Silicon Bidirectional Triode Thyristor
BXR315A             Xtal For RF
Breadboard          
C458                NPN 600mW, ECB
CA3161              Decoder BCD to 7segAC
CA3162              ADC to BCDx3
CC2530RHA40-4500X4500TPCC2530 System-on-Chip Solution for 2.4-GHz IEEE 802.15.4 and ZigBee Applications
CDS1                Photoresistor
CH340G              High and Low Side Driver
CH4 Sensor
CN
CN-ALU-DIP          Capacitor (Semiconductor SIM Model)
CN-ALU-SMD          Polarized Capacitor (Axial)
CN-SEMI-DIP         Capacitor (Semiconductor SIM Model)
CO Sensor           
CON 15 Female       Socket, High-Density DB15 (HD15) R/A Female Through-hole
CON 15AC            D-SUB-Filter Connectors WE-DS, Solder Pin Straight
CON 15BD            D-SUB-Filter Connectors WE-DS, Solder Pin Straight
CON 25AC            D-SUB-Filter Connectors WE-DS, Solder Pin Straight
CON 25BD            D-SUB-Filter Connectors WE-DS, Solder Pin Straight
CON 9 Male          Connector, DB9 R/A Through-hole Male
CON 9AC             D-SUB-Filter Connectors WE-DS, Solder Pin Straight
CON 9BD             D-SUB-Filter Connectors WE-DS, Solder Pin Straight
CON Ant             CONNECTOR ANTEN
CON Ethernet        Socket, PC Jack 8-Way, R/A Low-profile
CON JR45
CON MIC1            Connector, 3.5mm Stereo Audio Socket, Black, 2 break contacts (normals) and 2 auxiliary make contacts
CON MIC2            Connector, 3.5mm Stereo Audio Socket, Black, 2 break contacts (normals) and 2 auxiliary make contacts
CON MIC3            Connector, 3.5mm Stereo Audio Socket, Black, 2 break contacts (normals) and 2 auxiliary make contacts
CON PS              Socket, 5-way R/A DIN
CON Phone2          Jac Phone Stereo
CON RF              Microcoaxial RF, 50 Ohm, PCB Vertical Jack Receptacle, SMT, 1.25mm Mounted Height
CON Video1          Jac Video Stereo
CON Video2          Jac Video Stereo
CS4270              CS4270; 24-Bit, 192 kHz Stereo Audio CODEC
CS9803GP            Infrared Induction Control IC
CSR-CSR1010A05-IQQM-RBluetooth Low Energy Single-mode IC, 64 KB RAM and 64 KB ROM, -30 to 85 degC, 32-pin QFN
CSR1010A05-IQQM-R-QFN-32Bluetooth Low Energy Single-mode IC, 64 KB RAM and 64 KB ROM, -30 to 85 degC, 32-pin QFN
CSR1010A05-IQQM-R-QFN-32_1Bluetooth Low Energy Single-mode IC, 64 KB RAM and 64 KB ROM, -30 to 85 degC, 32-pin QFN
CY101E383-3JC       ECL/TTL/ECL Translator and High-Speed Bus Driver
CY101E383-3NC       ECL/TTL/ECL Translator and High-Speed Bus Driver
CY7C1399            32K ASYNCHRONOUS SRAM
CY7C68001-56LFC     CY7C68001-56LFC, EZ-USB SX2 High-Speed USB Interface
D718                Transistor Power Supply
DAC0800             8-Bit Digital-to-Analog Converter
DAC0808             8 Bits Digital Analog Convert
DCIN                Jac DC input
DHT11               
DHT11_1             Size: 15mm x 12mm x 5.5mm.
DHT22
DIODE BRIGDE        Convert AC to DC voltage, 4 pin
DIODE Zener         Zenner
DS12C887            Real Timer Parallel
DS1302              Real Timer Serial - 2=>5V
DS1302-MOD          
DS1307              Real Timer Serial
DS1307 MODULE        RTC DS1307 + EEPROM AT24C32, size: 27 x 28 x 8.4mm.
DS1390U-33+         Low-Voltage SPI/3-Wire Real-time Clock with Trickle Charger
DS18S20             High Precision  1-Wire® Digital Thermometer
DS2431P             EPROM, 1-wire, 1024-bit, Surface Mount
DSPIC33FJ64MC710    dsPIC33FJ64/128/256_MC710
Diode               Default Diode
Diode DUAL          Default Diode
Diode SMD           Default Diode
ENC28J60            Stand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface
EP1C3-TQFP144       ALTERA CYCLONE EP1C3 144 TQFP
EP1C3-TQFP144A      ALTERA CYCLONE EP1C3 144 TQFP
EP1C6-TQFP240       ALTERA CYCLONE EP1C6 QFP 240
EP1C6-TQFP240A      ALTERA CYCLONE EP1C6 QFP 240
EP2C35-BGA484       ALTERA 2C35 FPGA BGA484 PACKAGE
EPM570              ALTERA EPLD
EPM1270-144         ALTERA EPLD
ESP8266 NodeMCU     LUA-ESP8266 Wifi Module Techmt.vn
ESP8266-01          ESP-12 Wi-Fi Module
ESP_12              ESP-12 Wi-Fi Module by AI-Thinker
Encoder EC11        Rotary encoder EC11 Action logic 0. vcc->r>pin encoder->vdk
FDS4435A            P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FT2232              Dual High Speed USB To Multipurpose UART/FIFO IC, QFN-64, Tray
FT232BL             USB TO UART INTERFACE
FT232RL             USB TO UART INTERFACE
Fuse                Fuse
HC-06               CSR Bluetooth V2.0
HC-SR04             
HC06                
HC06-1              
Header10            Connector 10
Header11            Connector 11
Header12            Connector 12
Header2             Header IDC, 2 x 1 Pin Vertical 2.54mm Pitch (Non-Boxed, Male)
Header3             Header IDC, 3 x 1 Pin Vertical 2.54mm Pitch (Non-Boxed, Male)
Header4             Header IDC, 4 x 1 Pin Vertical 2.54mm Pitch (Non-Boxed, Male)
Header5             Header IDC, 5 x 1 Pin Vertical 2.54mm Pitch (Non-Boxed, Male)
Header6             Header IDC, 6 x 1 Pin Vertical 2.54mm Pitch (Non-Boxed, Male)
Header7             Connector 7
Header8             Connector 8
Header9             Connector 9
ICL7107             Dipslay voltage 0 - 1999
ICL7660             CMOS Voltage Converters
ICM7242IPA          Fixed and Programmable Timer/ Counter
ICM7250IPE          Fixed and Programmable Timer/ Counter
ICSP-PIC            Header, 5-Pin
IDC 10X2            IDC 10x2
IDC 13X2            IDC 13x2
IDC 5X2             
IDC 7X2             
IDC 8x2
IMU MPU6050         GY-521 6DOF IMU MPU6050
TECHMT.VN
INA118              Precision, Low Power  INSTRUMENTATION AMPLIFIER
INA129PA
IR                  Receiver Infraed IC
IR1                 Receiver Infraed IC
IR2101S             Half-Bridge Driver
IR2110              High and Low Side Driver
IR2110S             High and Low Side Driver
IR2184              Half-Bridge Driver
IRF7303             HEXFET Power MOSFET
IRF7304             HEXFET Power MOSFET
IRF840              MOSFET N - CHANNEL 500V - 0.75 - 8A - TO-220
IRF9540             HEXFET P-Channel Power MOSFET
IRFZ44              
IS62WV256
ISD4003             Single-chip voice Record/Playback solution
ISP6                ISP6 PIN
JP1                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP10                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP10x1-2.0          WR-PHD 2.00 mm Socket Header
JP10x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP10x2-2.0          WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP11                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP11x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP12                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP12x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP12x2-2.0          WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP13                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP13x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP14                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP14x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP14x2-2.0          WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP15                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP15x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP16                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP16x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP16x2-2.0          WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP17x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP18                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP18x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP2                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP20                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP20x1-2.0          WR-PHD 2.00 mm Socket Header
JP20x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP20x2-2.0          WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP22                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP22x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP22x2-2.0          WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP24                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP25                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP2x1-2.0           WR-PHD 2.00 mm Socket Header
JP2x2               WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP2x2-2.0           WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP3                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP32                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP32x1-2.0          WR-PHD 2.00 mm Socket Header
JP32x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP36                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP36x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP3x2               WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP3x2-2.0           WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP4                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP40                WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP40x2              WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP4x1-2.0           WR-PHD 2.00 mm Socket Header
JP4x2               WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP4x2-2.0           WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP5                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP5x2               WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP5x2-2.0           WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP6                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP6x1-2.0           WR-PHD 2.00 mm Socket Header
JP6x2               WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP7                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP7x2               WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP8                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP8x1-2.0           WR-PHD 2.00 mm Socket Header
JP8x2               WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
JP8x2-2.0           WR-PHD 2.00 mm Dual Pin Header
JP9                 WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header
JP9x2               WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header
Joystick Module     WS: 0, PULL UP 4K7
KF10
KF2                 
KF3                 
KF4
KF5
KF6                 
KF7                 
KF8                 
KF9
L-DIP-1             Inductor
L-DIP-2
L-DIP-220           Inductor
L-SMD-1
L-SMD-2             
L293D               Push-Pull Four Channel Driver With Diode
L293D_SMD           Push-Pull Four Channel Driver With Diode
L293NE              Quadruple Half-H Driver
L298                Dual Full-H Driver
L4981A              Power Factor Corrector
L4990D              Primary Controller
L4992               Triple Output Power Supply Controller
L6560A              Power Factor Corrector
L6561               
L9110               Half-Bridge Driver
L9610C              PWM Power MOS Controller
LA1260              
LA4440              
LCD TFT 2.2         
LCD-GPHONE
LCD128x64           LCD Graphic 128x64
LCD16x2A            LCD dipslay 16 char, 2 line
LCD20x4A            LCD dipslay 20 char, 4 line
LDR                 Quang Tro
LED                 LED Single colour Green and Red
LED 8x8S            Matrix 8x8,  Single colour
LED RGB 5050        
LED RGB 5050_1      Size: 5.30 × 5.00 × 1.60mm
LED RGB SMD         SMD Full-Color Top LED, WL-SFTW, Red & Green & Blue
LED SMD
LED-Blue            LED Blue 10mA 2.2v
LED-Green           LED Green 2mA 3V 0805
LED-RGB             
LED10               LED10
LED2                LED 2 colour Green and Red
LED7SEG-1           14.2 mm General Purpose Blue 7-Segment Display: CC, RH DP, Gray Surface
LED7SEG-1-0.28      8 mm Black Surface Ultra Mini AlGaAs Red 7-Segment Display: CA, RH DP
LED7SEG-1-0.36T     7.6 mm Micro Bright Green 7-Segment Display: CA, RH DP
LED7SEG-2           9.2 mm Green 7-Segment Display: 2-Digit, RH DP
LED7SEG-4           Four 7 Seg Dipslay
LED7SEG-4-RG        Led 7 Seg 4 digit - Anode
LF347               Low Power Quad Operational Amplifier
LF444               Low Power Quad Operational Amplifier
LM2902              Low Power Quad Operational Amplifier
LM324               Low Power Quad Operational Amplifier
LM3303              Low Power Quad Operational Amplifier
LM348               Low Power Quad Operational Amplifier
LM6104              Low Power Quad Operational Amplifier
LM6134              Low Power Quad Operational Amplifier
LM6144              Low Power Quad Operational Amplifier
LM6154              Low Power Quad Operational Amplifier
LM837               Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6024             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6036             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6044             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6064             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6084             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6144             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6464             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6484             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6494             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6574             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC6584             Low Power Quad Operational Amplifier
LMC660              Low Power Quad Operational Amplifier
LP2902              Low Power Quad Operational Amplifier
LP324               Low Power Quad Operational Amplifier
LPC660              Low Power Quad Operational Amplifier
LF353               Wide-Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier
LF356               Wide-Bandwidth Single JFET Input Operational Amplifier
LFB212G45SG8A143-4  LFB21(0805)_SG Series Filter for Wireless LAN/Bluetooth, 2400-2500 MHz, 2 x 1.25 x 0.95 mm
LIS331DLTR          MEMS motion sensor 3-axis - ± 2g/± 8g smart digital output nano accelerometer, -40 to +85°C, LGA-16 (3x3x1), Tape and Reel
LM1117              800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM2576              
LM2596              
LM311               Voltage Comparator
LM317               Adj Voltage +1.2 -> +37V
LM318               Low-Power Dual Operational Amplifier
LM324               Op x 4
LM335               Teminal
LM337               On ap (-)     -1.2 -> - 37V
LM339               Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators
LM35                Teminal
LM356               Low-Power Dual Operational Amplifier
LM358               Low-Power Dual Operational Amplifier
LM386               Low-Power Dual Operational Amplifier
LM3886
LM3914              LM3914
LM3914-SMD          LM3914
LM393               IC DUAL COMPARATOR
LM393-SPLIT         IC DUAL COMPARATOR
LM2903              IC DUAL COMPARATOR
LM293               IC DUAL COMPARATOR
LM3940-3.3-SOT223   3.3 VOLT LINEAR REGULATOR SOT223
LM4871              100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
LM555               Timer
LM741               Single OA
LM75                
LM78xx              Positive Voltage Regulator
LM79xx              On ap -, from - 5 to - 24VDC
LMC6044
LMC6482             Dual OA
LOGO                
LPC2888-SQ180       16/32-bit ARM microcontrollers; 8 kB cache, up to 1 MB flash,  High Speed USB 2.0 device, and SDRAM memory interface
LS1240A             Electronic Two-Tone Ringer
LTC3404             SYNCHRONOUS SWITCHER CONTROLLER
Led-Red             LED Red 2mA 1.8V 0805
M68AW512M           512K X 16 ASYNCHRONUS SRAM ST MICROELECTRONICS
MAX232              RS232 LEVEL SHIFTER
MAX3222             
MAX3232             
MAX485              RS232 - RS485 (Same sn75176)
MAX6675             Half-Bridge Driver
MAX7219ENG          Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Driver
MBI5027             16 bit Constant Current LED
MC14093             Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
MC145026            Encoder Remote
MC145027            Decoder Remote
MC14538             Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator
MC33030             DC Servo Motor Controller/Driver
MC33039             Closed-Loop Brushless Motor Adapter
MC33151             High Speed Dual MOSFET Driver
MC33932             
MC3405              Dual operation Ampllifier and dual comparator
MC34063AD           DC-to-DC Converter Control Circuit
MCP1541T            
MCP3201             12 BIT A/D CONVERTOR
MCP3550             22 BIT A/D CONVERTOR
MCP4725             12 BIT DAC WITH I2C INTERFACE
MLT04GP             Four-Channel, Four-Quadrant Analog Multiplier
MM74C922            16 Key Encoder With Debouncer
MMC-SD CARD         Header, 6-Pin
MMCs                Secure Digital Card Socket
MOC3021             Single Opto
MOC3021M            
MPU6050
MQ-135              size: 32x20mm
MQ2                 
MQ2-MOD             
MQ5-MOD             
MQ6-MOD
MQ7-MOD             
MRF24J40MA          Microchip Zigbee Module
MSP430G2231         MSP430G2231
MT8870              DTMF RECEIVER IC MT8870 TESTER
MT8880              Integrated DTMF Transceiver
MXD1210C            Nonvolatile RAM Controller
MXD1210CWE          Nonvolatile RAM Controller
Motor Step          Motor Stepper
NE555               TIMER IC
NRF24L01            
OHMITE0             
OHMITE01
OHMITE02            
OP07                Single OA
OP07CP              Ultra-Low Offset Voltage Operational Amplifier
OP2177              PRECISION OPAMP 1.3 MHz
OPTO                Single Opto
Opto Isolator       4-Pin Phototransistor Optocoupler
P82B715             I2C BUS EXTENDER
PBSS4140DPN         40 V Low VCEsat NPN/PNP Transistors
PC817               Single Opto
PC900V              OPTOISOLATOR; SMD; Digital Output, Normal OFF  Operation
PCA9515             I2 BUS ISOLATOR
PCA9534             OCTAL PUSH PULL DRIVER I2C
PCF8574             I2C PORT EXPANDER
PCF8583             I2C REAL TIME CLOCK
PIC12F508           8-bit Flash Microcontroller, 512 (x12-Bit words) Program Memory, 25 Bytes Data Memory, 8-Pin PDIP, Extended Temperature
PIC12F508-E/MC      8-bit Flash Microcontroller, 512 (x12-Bit words) Program Memory, 25 Bytes Data Memory, 8-Pin DFN, Extended Temperature
PIC12F683           
PIC16F628           PIC 16F628
PIC16F685           
PIC16F688           FLASH-Based 8-Bit CMOS Microcontroller, 10-Bit A/D, 4K (x14-Bit words) FLASH, 256 Bytes SRAM, 14-Pin PDIP, Extended Temperature
PIC16F72            
PIC16F876-04/SP     8-Bit CMOS FLASH Microcontroller, 8K x 14 words FLASH, 368 x 8 Bytes RAM, 4 MHz, 28-Pin PDIP 300mil, 4 to 5.5V VDD Range, Commercial Temperature
PIC16F877-AU        8K FLASH, 368B RAM, 256B EFROM
PIC16F877-PU        8K FLASH, 368B RAM, 256B EFROM
PIC16F88            PIC 16F88
PIC16F883           Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology, 4K (x14-Bit words) Program Memory, 512 Bytes Data Memory, 24 I/O pins, 28-Pin SOIC, Standard VDD Range, Extended Temperature
PIC16F883-MU        Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology, 4K (x14-Bit words) Program Memory, 512 Bytes Data Memory, 24 I/O pins, 28-Pin QFN, Standard VDD Range, Extended Temperature
PIC16F884-AU        Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology, 4K (x14-Bit words) Program Memory, 512 Bytes Data Memory, 35 I/O pins, 44-Pin TQFP, Standard VDD Range, Extended Temperature
PIC16F884-PU        Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology, 4K (x14-Bit words) Program Memory, 512 Bytes Data Memory, 35 I/O pins, 40-Pin PDIP, Standard VDD Range, Extended Temperature
PIC16F886-MU        Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology, 8K (x14-Bit words) Program Memory, 624 Bytes Data Memory, 24 I/O pins, 28-Pin QFN, Standard VDD Range, Extended Temperature
PIC16F886-PU        Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology, 8K (x14-Bit words) Program Memory, 624 Bytes Data Memory, 24 I/O pins, 28-Pin SPDIP, Standard VDD Range, Extended Temperature
PIC16F887-AU        Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology, 8K (x14-Bit words) Program Memory, 624 Bytes Data Memory, 35 I/O pins, 44-Pin TQFP, Standard VDD Range, Extended Temperature
PIC16F887-PU        Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with nanoWatt Technology, 8K (x14-Bit words) Program Memory, 624 Bytes Data Memory, 35 I/O pins, 40-Pin PDIP, Standard VDD Range, Extended Temperature
PIC16F946-AU        Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontroller with LCD Driver and nanoWatt Technology, 8K (x14-Bit words) Program Memory, 592 Bytes Data Memory, 53 I/O pins, 64-Pin TQFP, Standard VDD Range, Industrial Temperature
PIC18F2550          PIC18F2550
PIC18F4520          32KB Flash, 1536B RAM, 256B EFROM, 40-Pin PDIP
PIC18F97J60         High-Performance,  1-Mbit Flash Microcontrollers  with Ethernet
PIC18F97J60_1       High-Performance,  1-Mbit Flash Microcontrollers  with Ethernet
PIMH9               NPN Resistor-equipped Double Transistor; R1 = 10kOhm, R2 = 47kOhm
PIN 3V              Battery 3VDC
PIN3V-CR2032        Coin Cell Holder, 21.08 x 15.24 mm SMD
PIR D203S           
PL2303              USB - RS232 Converter
PL2303HX            PL-2303 USB to RS-232 Bridge Controller
PS7142-1A           
PT2248              Remote Control Tranmitter
PT2249              Remote Control Receiver
PT2262              Remote Control Encoder
PT2272              Remote Control Decoder
PT2399              Reverb
PUMD3               NPN/PNP Resistor-equipped Transistor
RCV420              Precision 4mA to 20mA  CURRENT LOOP RECEIVER
REF3212
RF CC2530 UART 2.4G IC chính: CC2530, 15.5 x 31.5mm
RF315-DEND-NOIC     
RF315-PT2272
RF315-RECEIVE-NOIC  
RN4                 Resistor 4(Thanh)
RN4-Dual            
RN8                 Resistor 8 (Thanh)
RN8_Dual            Resistor 8 (Thanh)
Relay 5             Relay SPDT,10A - 12VDC 5 Pin
Relay 8             
Res                 Res
Res-SMD             Resistor
S9013               PNP 600mW, EBC
S9014               PNP 600mW, EBC
SG2524N             Regulating Pulse Width Modulator
SG2525AN            Regulating Pulse Width Modulator
SG6105              SG6105D
SR501               
SRF04
ST3232              IC, RS-232 Transceiver, SO-16
STE100P             ETHERNET PHY
STK404              
STK4182             AF Power Amplifier 2x10W
STK4241             
STM32F101C6T6       STM32 ARM-based 32-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 48-pin LQFP, Industrial Temperature
STM32F101R6T6       STM32 ARM-based 32-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 64-pin LQFP, Industrial Temperature
STM32F101V8T6       STM32 ARM-based 32-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 100-pin LQFP, Industrial Temperature
STM32F103T6U6       STM32 ARM-based 32-bit MCU with 32 Kbytes Flash, 36-pin VFQFPN, Industrial Temperature
STM32F103VBH6       STM32 ARM-based 32-bit MCU with 128 Kbytes Flash, 100-pin BGA, Industrial Temperature
STM32F103VBT6       STM32 ARM-based 32-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 100-pin LQFP, Industrial Temperature
STM8S003F3P6        MCU 8BIT  8KB FLASH TSSOP-20
STM8S003K3          MCU 8BIT  8KB FLASH LQFP-32
STRAP               
STV4614C            Switch Mode Power Supply Controller
STV5180             Control I.C. for Switch Mode Power Supply and for Line Deflection
SW102A              Switch 102 on Broad
SW2                 Switch button 2 pin
SW3x1               Switch 3x1
SW3x2               Switch 3x2
SW4                 Switch button 4 pin
SW4x2               Switch 4x2
SW5x2               Switch 5x2
SW6x2               Switch 6x2
SWDIP1              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP10             WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP12             DIP Switch, 12 Position, SPST
SWDIP2              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP3              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP4              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP5              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP6              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP7              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP8              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWDIP9              WS-DITV 2.54 mm small compact THT flat actuator with top tape
SWP                 Switch Power
Si2302DS            N-Channel MOSFET
Speaker             Loudspeaker
TB6612              
TC9149
TD62783AFG          High-Voltage, High-Current Darlington Array
TDA1517             
TDA1557Q            2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier with speaker protection
TDA2003             10W CAR RADIO AUDIO AMPLIFIER
TDA2005             
TDA2009A            2 x 10 W BTL stereo car radio power amplifier with speaker protection
TDA2030             14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER
TDA2040             14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER
TDA2050             
TDA2822             Dual Low Voltage Power Amplifire
TDA4605             Control Circuit for Switch Mode Power Supplie using MOS Transistors
TDA7265
TDA7293             100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
TDA7294             100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
TDA7297             100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
TDA7379             100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
TDA7439             100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
TDA7496
TEA1062A            Low voltage transmission circuits with dialler interface
TEA2018A            Current Mode Switching Power Supply Control Circuit
TEA2028B            Color TV Scanning and Power Supply Processor
TEA2164             Switch Mode Power Supply Primary Circuit
TEA2260             Switch Mode Power Supply Controller
TEA2261             Switch Mode Power Supply Controller
TEA2262             Switch Mode Power Supply Controller
TEA5170             Switch Mode Power Supply Secondary Circuit
TEMP                
THS12082
TIP122              Darlington Silicon Power NPN Transistor, 8 Amp, 100 Volts and 65 Watts
TIP41C              NPN 2W, BCE
TIP42C              PNP 2W, BCE
TL072
TL074               TL074
TL082CN             General-Purpose J-FET Dual Operational Amplifier
TL1451ACD           Dual Pulse-Width-Modulation Control Circuit
TL431               Programmable Shunt Regulator
TL494CJ             Pulse-Width-Modulation Control Circuit
TL499ACD            Wide-Range Power Supply Controller
TL594CJ             Pulse-Width-Modulation Control Circuit
TL598J              Pulse-Width-Modulation Control Circuit
TLP521-1            Single Opto
TLP521-2            Dual Opto
TLP521-4            Four Opto
TOP221-7PG          Family Three-terminal Off-line PWM Switch
TOP221-7Y           Family Three-terminal Off-line PWM Switch
TS912-SO8           DUAL RAIL TO RAIL OPAMP
TS952-SO8           DUAL RAIL TO RAIL OPAMP
TTP223              Half-Bridge Driver
TTP223B             TTP223B
TECHMT.VN
TUSB2036            4 PORT USB HUB STATE MACHINE
TUSB2046            4 PORT USB HUB STATE MACHINE
TUSB3410            USB to RS232 Converter
TouchPanel          4 wires touch panel
Tranf1              Resonant Converter WE-LLCR, Ui=360-400 V (DC)
Tranf10             Tranformer
Tranf11             Bien ap xung DVD
Tranf12             Tranformer
Tranf2              Resonant Converter WE-LLCR, Ui=360-400 V (DC)
Tranf3              Resonant Converter WE-LLCR, Ui=360-400 V (DC)
Tranf4              Flyback Transformer suitable or LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748 WE-FB, Ui=100-400 VDC
Tranf5              Off-Line Transformer WE-UNIT , L=2.8mH
Tranf6              Off-Line Transformer WE-UNIT , L=0.9mH
Tranf7              Off-Line Transformer WE-UNIT , L=2.8mH
Tranf8              Off-Line Transformer WE-UNIT , L=0.9mH
Tranf9              Tranformer
UC2845D             Current Mode PWM Controller
UC3843AN            High-Performance Current Mode PWM Controller
UDN2540B            Quad Darlington Power Driver
UDN2540B-SMD        Quad Darlington Power Driver
UDN3625M            Power Hall Sensor/Driver for Brushless DC Motors
ULN2003A            High-Voltage, High-Current Darlington Array
ULN2429A            Fluid Detector
ULN2803             OCTAL HIGH CURRENT DRIVER
ULN2803A            High-Voltage, High-Current Darlington Array
ULN3845A            AM Stereo Noise Blanker
ULN3846A            AM Mono Noise Blanker
USB-4               THT USB 2.0 A Connector WE-EPLE
USB-5
VDI                 WA-SMSE SMD Steel Spacer with external Thread
VIT                 Oc Vit
VNC1                VINCULUM USB HOST CONTROLLER
VR-D                Volume control Dual
VR-DN               Volume control Dual
VR-DP               Volume control Dual
VR-DPN              Volume control Dual VR-RV09S VR-S                Var Resistor W91314A             TONE/PULSE DIALER WITH  REDIAL FUNCTION X5045P              4K SPI EEPROM XC3S250E-BGA132C    Spartan-3E 1.2V FPGA, 92 User I/Os, 132-Ball Chip-Scale BGA, Standard Performance, Commercial Grade, Pb-Free XC6SLX9-GA196       Spartan-6 LX 1.2V FPGA, 106 User I/Os, 196-Ball Chip-Scale BGA (0.5mm Pitch), Speed Grade 2, Commercial Grade, Pb-Free XR2206              OSC Sine - Square - Triangle XT2                 Crystal, 32.768 KHz, -40 to 85 degC, 3.2 x 1.5 x 0.9 mm SMD XT3                 Crystal For all Crystal 2pin. XT4                 Crystal, 16 MHz, -30 to 85 degC, 3.2 x 2.5 x 0.9 mm SMD XTR110              PRECISION VOLTAGE-TO-CURREN  CONVERTER/TRANSMITTER dsPIC33FJ256GP710   PIC33FJ256GP710

Nhãn:

Đăng nhận xét

[facebook]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget